Lindevangs Allé 3, 1 tv 2000 Frederiksberg
Kontakt os: 33213050

Om os

Om os

Klinikinformation

Du vil møde et hold som består af en fast læge, en uddannelses læge ( som er uddannet læge ) en sygeplejerske, en sekretær samt et hold af medicinstuderende. Vi arbejder sammen, og i konsultation kan du derfor indimellem møde flere af os. Mandag til fredag vil lægen selv sidde ved telefonen fra 8-9 til svar på prøver m.m. Hverdage fra 9 -12, vil der sidde sekretærer til bestilling af tider, fornyelse af recepter m.m.

Der er handicapvenlige faciliteter med direkte adgang til klinikken via elevator til 1. sal. Rollatorer er velkomne inde i klinikken, men barnevogne, klapvogne, løbehjul  m.m. bedes venligst stillet foran indgangen til bygningen grundet brandsikkerhed.

Husk venligst altid dit gule sygesikringsbevis da dette skal bruges ved ankomstregistreringen - scan dit kort lige indenfor indgangsdøren, så kan vi se du er ankommet.

 

Konsultation 

Vores standardskonsultationstid er 15 minutter ,hvilket vi bestræber os på at overholde for at mindske ventetiden for vores patienter. Vi stiller altid mod at udvise høj faglighed , så du kan blive bedt om at komme igen til en ny tid ved flere problemstillinger .

 

Undtagelser for “Tid Samme Dag”

Graviditetsundersøgelser og undersøgelse 8 uger efter fødsel

Børneundersøgelser

Samtaler

Vaccinationer

Oplægning af spiral

Attester (kørekort, forsikringsattester og kommunale attester)

Tolkesamtaler (kontakt venligst receptionen)

Tider ved kronisk sygdom som følges med faste intervaller fx diabetes og KOL

 

Videokonsultation

Videokonsultation foregår efter aftale via MinLæge app. Følg venligst nedenstående guide:

1. Download MinLæge app inde på App Store eller Google Play.

2. Log ind med MitID.

3. Tryk "Start" på det grønne video-ikon.

4. Giv tilladelse til, at app'en må bruge din mikrofon og kamera.

5. Test lyd og billede.

6. Angiv venligst årsag til henvendelse.

7. Vent venligst i køen indtil du bliver modtaget.

Afbud

For at minimere ventetid er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du er forhindret i at bruge din tid.  Dette gøres telefonisk på tlf. 33213050.

Afbud skal ske 24 timer før.

Alternativt ved at skrive en mail til os på lægevejen eller via app'en Minlæge

Attester

Kontakt venligst receptionen på tlf.nr. 33213050 for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter, hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 10-60 minutter.

Der tages forbehold for kurser, sygdom, ferie- og fridage.

Aktuelt: Såfremt du har luftvejssymptomer, må du ikke komme i klinikken uden at have talt i telefon med os først.

If you have symptoms of an airway infection you must not show up in the clinic, but you have to call us instead.

Tidsbestilling

Man kan bestille tid både online via linket til www.laegevejen.dk eller ved at ringe til vores sekretær på hverdage fra 9 -12 .

 

Bemærk venligst tid til blodprøver er SENEST kl. 13.45. 

 

Det er også muligt at bestille tid samme dag efter aftale med lægen hverdag fra 8- 9.Længden på en konsultation kan variere. Der laves en sundhedsfaglig vurdering af problemstillingen under hensyntagen til andre patienters ventetid og akut arbejde i klinikken.

På hverdage efter kl. 16, i weekender og på helligdage henvises til 1813.

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-17
Fredag
Kl. 8-12

Telefontider

Sekretær
Alle dage fra 9-12
Læge
Alle dage fra 8-9

Hvem er vi

Dunia

Dunia

Speciallæge i almen medicin

Dunia er Født 1980. Kandidat fra Københavns universitet i januar 2015. Tidligere forsket i lungemedicin og kardiologi. Arbejdet i praksis, på diverse hospitalsafdelinger og akutmodtagelser. Bred erfaring inden for medicin, kirurgi samt psykiatri. Speciallæge i almen medicin sommer 2022. Medlem af Lægeforeningen, PLO (Praktiserende Lægers Organisation), DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), Medicinsk Selskab.

Læs mere →
Silje

Silje

Konsultationssygeplejerske

Silje er Konsultationssygeplejerske og har en bred klinisk erfaring, med flere år i lægepraksis, endvidere som tidligere børnesygeplejerske, hjemmesygeplejerske og retspsykiatrisk sygeplejerske og varetager alle sygeplejefaglige opgaver i klinikken.
Silje har selvstændige konsultationer, med bl.a. kronikeromsorg, KOL, astma, diabetes, stofskifte kontroller, div blodprøver, podninger, ekg og lungefunktionsundersøgelser, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser og sår behandling og vaccinationer og sundheds, vægttabs og coachings samtaler, blot for at nævne nogle få.

Født 1978, bor i Roskilde og har to børn.

Læs mere →
Helle

Helle

Sekretær

Helle er vores dygtige sekretær Har været sekretær i mange år, der har mange års erfaring fra Almen Praksis.

Læs mere →

Lægestuderende

Lægestuderende

Der er et hold af lægestuderende. Vores stud. med. medarbejdere varetager blandt andet:

Pasning af telefon inkl. visitation. Bookning af patienttider og receptfornyelse. Svar på normale prøver. Blodprøvetagning. Urinstix og urindyrkning. Kapilærprøve (CRP og Hb), glukose. Strep A (kriterier). EKG.  Øreskyl (Propulse) inkl. otoskopi. Podning fra sår inkl. MRSA. Synstest / Kørekort unge. Tympanometri.

Vores lægestuderende er :

Kian 

Daniel

Elmira 

Sara

Laura

Læs mere →
Victoria

Victoria

Uddannelseslæge

Victoria er startet som ny uddannelseslæge i klinikken d. 1. april 2024 og skal være hos os de næste 6 måneder. Victoria blev uddannet som læge fra Københavns Universitet i sommeren 2023 og kommer lige fra en ansættelse på mave-tarm-medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. 

Læs mere →

Ferie og lukkedage

Lægevejen

På Lægevejen tilbyder vi Medicinbestilling og E-konsultation.

RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

Vanedannende medicin

Stærk smertestillende medicin og beroligende/sovemedicin, kræver kontrol og fremmøde i klinikken.

Klinikken følger sundhedsstyrelsens vejledning om udskrivelse af stærk smertestillende eller vanedannende medicin. F.eks. morfin, sovemedicin og beroligende medicin.

Der må kun udskrives mindste pakning eller højst til 1 måneds forbrug, recept udskrivelse kun ved personligt fremmøde.

Nye patienter der anvender disse medicintyper, tilbydes og skal acceptere nedtrapning.

E-KONSULTATION

E-kommunikationen er kun til KORTE BESKEDER og IKKE TIL AKUT SYGDOM.

Vær opmærksom på at der kan gå 3 - 5 hverdage, før du får svar fra lægen, ved kontakt over E-kommunikation.

Information

Styrelsen for Patientsikkerhed og  Familielæge Lindevang har stor fokus på forbruget af afhængighedsskabende medicin. Forbruget af afhængighedsskabende medicin har været stigende i Danmark. Her i klinikken vil være et særligt indsatsområde at sikre et solidt og veltilrettelagt nedtrapnings- eller seponeringsforløb af vores patienter med non-maligne smerter på afhængighedsskabende medicin. Hensigten er, hvor det er muligt, for patienter med non-maligne smerter på kort eller lang sigt udtrapning af patientens brug af afhængighedsskabende medicin.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed må fornyelse af afhængighedsskabende medicin, til patienter med non-maligne smerter, kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Det vil sige ikke over telefonen eller via internettet. Kontakt klinikken telefonisk og bestil en konsultationstid til receptfornyelse, hvis det omhandler afhængighedsskabende medicin. Vær dog selv opmærksom på at have medicin til klinikkens lukkedage.

Afhængighedsskabende lægemidler

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås:

– morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika)

– beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner og stoffer, der virker på benzodiazepinreceptorerne

– lægemidler med centralstimulerende virkning

– visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale

Udtrapning af afhængighedsskabende medicin for patientens egen skyld

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær samt koncentrationsbesvær. De fleste patienter på afhængighedsskabende medicin bemærker ikke, at de er påvirkede af langtidsbrug. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det er tegn på, at patienten er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, uro, svedeture og søvnbesvær. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

På dette link finder du vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9009 af 27. december 2013:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160914

Forstå årsagen til fratagelse af kørekort

Der er risiko for påvirkning af bevidstheden ved brug af stærk smertestillende medicin. Derfor må man ikke køre bil eller lignende ved indtagelse af stærk smertestillende medicin med kort virkningstid. Patienten kan undgå kørselsforbud, hvis der udelukkende indtages præparater med lang virkningstid.

På dette link finder du vejledningen om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017, kapitel 9.

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx

Her er en hjemmeside hvor du kan "slå" op og se hvordan du skal forholde dig når dit barn er "almindeligt" sygt. tryk her https://www.sygeboern.dk/

Rejsevaccinationer

Rejsevaccinationsrådgivning: 300 kr.
Difteri, revaccination: 250 kr.
Alle øvrige rejse- og infektionsvacciner købes på apoteket efter recept.
Vaccinationshonorar på 250 kr tillægges alle vaccinationer der ikke dækkes af sygesikringen.

Ved udlandsrejse skal der helst ske henvendelse til din klinik til en konsultation, to måneder inden afrejse, for råd og vejledning. Ved rejse i udlandet er det vigtigt at vide noget om, hvilke smitsomme sygdomme der findes på rejsemålet, hvordan de smitter og hvordan de forebygges. Det er vigtigt, at du kontakter lægeklinikkens læge i god tid inden afrejse, så der er god tid til en forebyggende samtale og til at give de nødvendige vacciner samt eventuelt ordinere medicin.

Vi kan yde rådgivning ud fra oplysninger om:

– den rejsendes alder

– den rejsendes helbredsforhold

– rejsemål (land/by, hvilken rækkefølge)

– rejsens længde

– rejsemåde (charter, erhvervsrejse, rygsæksrejse mv.)

– rejseadfærd (kontakt til dyr, tæt kontakt til lokalbefolkningen, seksuel kontakt til lokalbefolkningen mv.).

For nogle grupper (fx gravide, børn, ældre, kronisk syge og immunsvækkede) kan der være særlige forhold ved rejse, der kræver en lægelig vurdering.

På dette link finder du Statens Serum Institut rejsevaccinationsguide omkring anbefalinger til de enkelte rejsemål: http://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx

Børnevaccination

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination. På dette link finder du væsentlige oplysninger om det danske børnevaccinationsprogram http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination.aspx

Influenzavaccination

Den 1. oktober træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til personer, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 31. december hver år.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud:

Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

Personer på 65 år eller derover

Førtidspensionister

Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering:

– med kroniske lungesygdomme

– med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

– med diabetes 1 eller 2

– med medfødt eller erhvervet immundefekt

– med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

– med kronisk lever- og nyresvigt

– med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Gravide i 2. og 3. trimester

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog også gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination

Vaccinationer mod covid-19 og influenza

Vi går et efterår i møde, hvor vi forventer, at smitten med både influenza og covid-19 vil stige. Nogle borgere vil være i risiko for et alvorligt sygdomsforløb og vil derfor have mulighed for at blive gratis vaccineret mod en eller begge sygdomme i perioden fra den

1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024.

Hvis du er i målgruppen for vaccination, kan du blive vaccineret på udvalgte apoteker i alle kommuner og på regionale vaccinationssteder på et af hospitalerne i regionen. I Helsingør er det muligt at blive vaccineret i sundhedshuset.

Vær opmærksom på, at det i år ikke er muligt at blive vaccineret hos sin praktiserende læge. 

Hvem kan blive gratis vaccineret mod både covid-19 og influenza

 • Borgere på 65 år og derover tilbudt vaccinationer mod begge sygdomme, fordi risikoen for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis man får covid-19 eller influenza, stiger med alderen.
 • Nogle borgere under 65 år anbefales vaccination mod covid-19 og influenza, hvis man er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.
 • På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over målgruppen under 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Hvem bliver kun tilbudt vaccination mod influenza

 • Børn i alderen 2-6 år. Vaccination mod influenza til børn gives som næsespray med et pust i hvert næsebor. De mest almindelige bivirkninger er milde. Bivirkningerne kan være en tilstoppet eller løbende næse, hovedpine samt feber og utilpashed. Risikoen for alvorlige bivirkninger, for eksempel allergiske reaktioner, er meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

Du kan læse mere om influenza-vaccination af børn på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvor kan jeg blive vaccineret.

Hospitaler, der tilbyder gratis vaccination:

 • Herlev 
 • Gentofte
 • Amager
 • Hvidovre
 • Frederiksberg
 • Frederikssund
 • Helsingør (sundhedshuset)
 • Bornholm

 

Apoteker, der tilbyder gratis vaccination:

Ballerup
Ballerup apotek
Centrumgaden 24
2750 Ballerup
Region Hovedstaden

Tidsbestilling: Nej

Mulighed for drop-in: Ja.

Onsdag10:00 - 16:59

Apoteket tilbyder vaccination mod COVID-19 primærvaccination (1. og 2. stik) og boostervaccination (3. stik).

Handicapparkering: Nej
Niveaufri adgang: Ja

Tilbudte vacciner:
Covid-19

Influenzavaccination af børn (2-6 år): Nej

 


Frederiksberg
Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek
Dalgas Boulevard 91
2000 Frederiksberg
Region Hovedstaden

Tidsbestilling: Nej

Mulighed for drop-in: Ja.

Fredag10:00 - 17:00

Apoteket tilbyder vaccination mod COVID-19 primærvaccination (1. og 2. stik) og boostervaccination (3. stik).

Handicapparkering: Ja
Niveaufri adgang: Ja

Tilbudte vacciner:
Covid-19

Influenzavaccination af børn (2-6 år): Nej

 


Gentofte
Charlottenlund Apotek
Lindegårdsvej 51
2920 Charlottenlund
Region Hovedstaden

Tidsbestilling: Nej

Mulighed for drop-in: Ja.

Torsdag10:00 - 17:00

Apoteket tilbyder vaccination mod COVID-19 primærvaccination (1. og 2. stik) og boostervaccination (3. stik).

Handicapparkering: Nej
Niveaufri adgang: Ja

Tilbudte vacciner:
Covid-19

Influenzavaccination af børn (2-6 år): Nej

 


København
Nørrebro Apotek
Nørrebrogade 8
2200 København N
Region Hovedstaden

Tidsbestilling: Nej

Mulighed for drop-in: Ja.

Torsdag10:00 - 17:00

Apoteket tilbyder vaccination mod COVID-19 primærvaccination (1. og 2. stik) og boostervaccination (3. stik).

Handicapparkering: Nej
Niveaufri adgang: Ja

Tilbudte vacciner:
Covid-19

Influenzavaccination af børn (2-6 år): Nej

 


Tårnby
Tårnby Apotek
Kamillevej 4
2770 Kastrup
Region Hovedstaden

Tidsbestilling: Nej

Mulighed for drop-in: Ja.

Fredag10:00 - 17:00

Apoteket tilbyder vaccination mod COVID-19 primærvaccination (1. og 2. stik) og boostervaccination (3. stik).

Handicapparkering: Ja
Niveaufri adgang: Ja

Tilbudte vacciner:
Covid-19

Influenzavaccination af børn (2-6 år): Nej

 

 

Vaccination af beboere på plejehjem.

Beboere på plejehjem bliver tilbudt vaccination på plejehjemmet i samarbejde med kommunerne og en privat vaccinatør (Danske Lægers Vaccinations Service.)

Vaccination af sårbare borgere.

Hvis du er i målgruppen for vaccination, men ikke kan komme til et vaccinationssted med hjælp fra fx en pårørende, kan du blive vaccineret hjemme. 

Din bopælskommune kan hjælpe dig med at afklare, om du kan tilbydes vaccination i eget hjem.

Sådan bestiller du tid til vaccination.

Tidsbestilling for borgere på 65+ og 2-6  årige børn

Hvis du er 65 år og derover får du en invitation til vaccination.

Du kan fra medio september bestille tid til vaccinationerne på vacciner.dk.

På alle hospitaler skal du have bestilt tid, før du møder op. Det gælder som udgangspunkt også for apotekerne og i sundhedshuset i Helsingør, men de fleste apoteker tilbyder også vaccination uden tidsbestilling ved drop-in.

Du kan blive vaccineret for både covid-19 og influenza på samme tid.

Tidsbestilling for borgere med særlig risiko

Hvis du mener, du hører til gruppen af borgere, der er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt forløb med covid-19 eller influenza, er det muligt at visitere sig selv til vaccination.

Det gør du ved at udfylde en tro- og loveerklæring, når du bestiller tid til vaccination via "Selvvisitering" på vacciner.dk.

Hvis du er under 65 år kan du bestille tid til vaccination fra den 20. september 2023.

Har du brug for hjælp til at booke eller ændre din tid?

Hvis du har brug for hjælp til at booke eller ændre din vaccinationstid, kan du ringe til vores bookingtelefon på tlf. 38 64 99 00 – tast 0.

Telefonen er åbnet fra kl. 10 – 14 på hverdage.

Har du spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, skal du kontakte din egen læge.

Under din graviditet vil vi gerne følge dig tæt.

Som basis skal du til 3 undersøgelser:

1. undersøgelse, uge 6-10, er til blodprøver og udfyldelse af vandrejournal og svangrejournal.

Vi tilstræber at en af os læger følger dig hele vejen gennem din graviditet.

2. undersøgelse, uge 25.

3. undersøgelse, uge 32.

Vi ser dig selvfølgelig løbende ved behov

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler gratis kighostevaccination af gravide i 3. trimester, dvs. fra starten af graviditetsuge 29 til fulder 40 uger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod kighoste i andet eller tredje trimester. Du kan blive vaccineret hos din egen læge i forbindelse med anden eller tredje rutinemæssige graviditetsundersøgelse i hhv. uge 25 eller i uge 32 eller i forbindelse med anden kontakt i andet eller tredje trimester.
Vaccination mod kighoste anbefales indtil én uge før forventet fødsel, da man herefter forventeligt ikke opnår en beskyttende effekt hos det nyfødte spædbarn.
Hvis du er gravid med tvillinger eller trillinger, eller du af en anden årsag er i risiko for at føde for tidligt, kan du blive vaccineret tidligere i din graviditet, dog tidligst ved fulde 16 graviditetsuger. Du kan tale med sygeplejerske eller læge, hvis du er i tvivl, om det gælder dig.
Det anbefales, at du bliver vaccineret mod kighoste ved hver graviditet.

Vaccinen gives som et enkelt stik. Vaccination mod kighoste til gravide gives i form af en vaccine, som også beskytter mod difteri (strubehoste) og tetanus (stivkrampe).


Henvisninger kræver fremmøde til lægekonsultation og udfærdiges derfor ikke efter anmodning per internet eller telefon. Hvis lægen vurderer det er relevant udfærdiges henvisning til fysioterapeut, psykolog, speciallæge, sygehus etc.

Henvisning sendes elektronisk.

Borger bestiller selv tid ved fysioterapeut, psykolog eller speciallæge. Henvisningen skal tages i brug indenfor 6 måneder.

Hvis du lider af og er i behandling for en kronisk lidelse, for eksempel.

–  forhøjet blodtryk

–  forhøjet kolesterol

–  sukkersyge

–  stofskifte

–  KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)

–  astma

–  knogleskørhed/osteoporose

–  psykisk sygdom

anbefales ofte en kvartårlig kontrol ved sygeplejerske og en årlig kontrol ved læge ofte forudgået af blodprøver, EKG og lungefunktionsundersøgelse.

Kontakt din klinik for bestilling af tid til opfølgning og evt. blodprøver.

Ved absolut akut behov for lægehjælp indtil klokken 12.00 på hverdage
kontaktes en af følgende læger:

Ken Nielsen: 35 37 00 65
Engelke Krabbe: 35 39 58 93
Ninon Møller og Maja Larsen: 78 77 33 30
Lægerne Vesterbrogade 35A: 33 25 13 50
Louise Walter Meirup og Marie Angermann: 35 81 89 09
Berit Engaard Kaae: 36 45 65 00
Samir Mansour: 33 24 93 48
samt
Jesper Nielsen: 33 31 13 91

Efter kl. 12.00 kontaktes vagt telefonen på: 70 26 29 22

Efter kl. 16.00 kontaktes Akuttelefonen på 1813.

Priser

Attestpriser

Attest-kode Attest-navn Pris inkl. moms
HIV-antistoffer HIV-antistofattest 1500 kr.
FP200 Blodtryksattest 1000 kr.
FP220 Blodtryks- og lipidattest 1500 kr.
FP300 Begyndelsesattest 1000 kr.
FP350 Statusattest til forsikring 1500 kr.
FP360 Statusattest, nakke og hals 1500 kr.
FP401, I Lægeattest ved nedsat erhvervsevne I 1500 kr.
FP401, II Lægeattest ved nedsat erhvervsevne II 1500 kr.
FP410 Funktionsattest 1000 kr.
FP420 Funktionsattest – bryst, ryg og lænderyg 2500 kr.
FP430 Funktionsattest – skulder, overarm og albue 2500 kr.
FP440 Funktionsattest – underarm og håndled 2500 kr.
FP450 Funktionsattest – fingre 2500 kr.
FP460 Funktionsattest – hofte og lår 2500 kr.
FP470 Funktionsattest – knæ 2500 kr.
FP480 Funktionsattest – fod og underben 2500 kr.
FP490 Funktionsattest – tæer, mellemfod og fodrod 2500 kr.
FP500 Funktionsattest – øje 2000 kr.
FP510 Funktionsattest – hørelse 2000 kr.
Highschool USA-attest 1500 kr.
Mulighedsattest Mulighedserklæring 900 kr.
Varighedsattest Varighedserklæring 900 kr.
Fri-attest/øvrigt attestarbejde Fri-attest/attestarbejde uden for kategori Efter medgået tid, dog minimum 750 kr.
(timetakst 2500 kr.)
Handicapattest Handicapskilt 750 kr.
Kørekortsattest ( udfyld side 1 på Borger.dk ) Motorattest 600 kr.
Kørekortsattest kronikern( udfyld side 1 på Borger.dk ) Motorattest 750 kr.
Medicin attest Medicin attest 600 kr.
Rejseafbestilling Rejseafbestilling 1000 kr.
Værgemålsattest Værgemålsattest 1640 kr.
Sygemeldingattest studerende Sygemelding studerende 500 kr.

 

FP610 Forsikringserklæring – Lægens svar

Kategori A Oplysninger op til tre år forud for anmodningen 678 kr. + moms
Kategori B Oplysninger mellem tre og seks år forud for
anmodningen
992 kr. + moms
Kategori C Oplysninger mere end seks år forud for anmodningen 1252 kr. + moms

Find vej

Familielæge Lindevang

Lindevangs Allé 3, 1. tv 2000 Frederiksberg

Fra hovedindgangen, gå til venstre og benyt enten elevatoren eller trapperne til 1. sal.

Med bil har vi mange parkeringsmuligheder. Der er gratis parkering på Lindevangs Allé 3, ude foran klinikken, via indkørsel fra Finsensvej.  Alternativt, parkering ved Diakonissestiftelsens P-plads, på Peter Bangs vej 5B. HUSK at der er betaling via en APP.

Du kan altid tage med bus til stoppestedet Lindevangs Allé (Peter Bangs Vej) via bus 9A. Endvidere kan du komme til klinikken med bus hvert 9. minut fra Valby St., bus 4A, til Peter Bangs Vej (Søndre Fasanvej), gå 350 m og derefter dreje til højre ad Lindevangs Allé 3.

Hvis du kommer med metroen kan du gå fra Fasanvej St., og derefter via Den Grønne Sti direkte til Lindevangs Allé, hvor klinikken befinder sig overfor Akademikertårnet.