Lindevangs Allé 3, 1 tv 2000 Frederiksberg
Ring til os: 33213050

Om os

Om os

Klinikinformation

Familielæge Lindevang er en nyetableret klinik. Du vil møde et hold som består af en fast læge, en sygeplejerske, en sekretær samt et hold af medicinstuderende. Vi arbejder sammen, og i konsultation kan du derfor indimellem møde flere af os. Mandag til fredag vil lægen selv sidde ved telefonen fra 8-9 til svar på prøver m.m. Hverdage fra 9 -12, vil der sidde sekretærer til bestilling af tider, fornyelse af recepter m.m.

Der er handicapvenlige faciliteter med direkte adgang til klinikken via elevator til 1. sal. Rollatorer er velkomne inde i klinikken, men barnevogne, klapvogne, løbehjul  m.m. bedes venligst stillet foran indgangen til bygningen grundet brandsikkerhed.

Husk venligst altid dit gule sygesikringsbevis da dette skal bruges ved ankomstregistreringen - scan dit kort lige indenfor indgangsdøren, så kan vi se du er ankommet.

Undtagelser for “Tid Samme Dag”

Graviditetsundersøgelser og undersøgelse 8 uger efter fødsel

Børneundersøgelser

Samtaler

Vaccinationer

Oplægning af spiral

Attester (kørekort, forsikringsattester og kommunale attester)

Tolkesamtaler (kontakt venligst receptionen)

Tider ved kronisk sygdom som følges med faste intervaller fx diabetes og KOL

Almindelig konsultation

Vi gør venligst opmærksom på at man som hovedregel kun kan få behandlet 1 problemstilling pr. konsultation. Det er op til lægen at vurdere, hvorvidt der er mulighed for at få vurderet flere problemstillinger. Dette er for at sikre, at der er nok tid til den enkelte problemstilling og at vi får behandlet vores patienter bedst muligt.

Videokonsultation

Videokonsultation foregår efter aftale via MinLæge app. Følg venligst nedenstående guide:

1. Download MinLæge app inde på App Store eller Google Play.

2. Log ind med MitID.

3. Tryk "Start" på det grønne video-ikon.

4. Giv tilladelse til, at app'en må bruge din mikrofon og kamera.

5. Test lyd og billede.

6. Angiv venligst årsag til henvendelse.

7. Vent venligst i køen indtil du bliver modtaget.

Afbud

For at minimere ventetid er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du er forhindret i at bruge din tid.  Dette gøres telefonisk på tlf. 33213050.

Afbud skal ske 24 timer før.

Alternativt ved at skrive en mail til os på lægevejen eller via app'en Minlæge

Attester

Kontakt venligst receptionen på tlf.nr. 33213050 for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter, hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 10-60 minutter.

Der tages forbehold for kurser, sygdom, ferie- og fridage.

Aktuelt: Såfremt du har luftvejssymptomer, må du ikke komme i klinikken uden at have talt i telefon med os først.

If you have symptoms of an airway infection you must not show up in the clinic, but you have to call us instead.

Tidsbestilling

Man kan bestille tid både online via linket til www.laegevejen.dk eller ved at ringe til vores sekretær på hverdage fra 9 -12 .

 

Det er også muligt at bestille tid samme dag efter aftale med lægen hverdag fra 8- 9. Du kan kun få én tid i lægehuset pr. dag. Længden på en konsultation kan variere. Der laves en sundhedsfaglig vurdering af problemstillingen under hensyntagen til andre patienters ventetid og akut arbejde i klinikken.

På hverdage efter kl. 16, i weekender og på helligdage henvises til 1813.

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-17
Fredag
Kl. 8-12

Telefontider

Sekretær
Alle dage fra 9-12
Læge
Alle dage fra 8-9

Hvem er vi

Dunia Dunia

Dunia

Speciallæge i almen medicin

Dunia er Født 1980. Kandidat fra Københavns universitet i januar 2015. Tidligere forsket i lungemedicin og kardiologi. Arbejdet i praksis, på diverse hospitalsafdelinger og akutmodtagelser. Bred erfaring inden for medicin, kirurgi samt psykiatri. Speciallæge i almen medicin sommer 2022. Medlem af Lægeforeningen, PLO (Praktiserende Lægers Organisation), DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), Medicinsk Selskab.

Læs mere →
Silje Silje

Silje

Konsultationssygeplejerske

Silje er Konsultationssygeplejerske og har en bred klinisk erfaring, med flere år i lægepraksis, endvidere som tidligere børnesygeplejerske, hjemmesygeplejerske og rets sygeplejerske og varetager alle sygeplejefaglige opgaver i klinikken.

Silje har selvstændige konsultationer, med bl.a. kronikeromsorg, KOL, astma, diabetes, stofskifte kontroller, div blodprøver, podninger, ekg og lungefunktionsundersøgelser, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser og sår behandling og vaccinationer blot for at nævne nogle få.

Født 1978, bor i Roskilde og har to børn.

Læs mere →
Helle Helle

Helle

Sekretær

Helle er vores dygtige sekretær Har været sekretær i mange år, der har mange års erfaring fra Almen Praksis.

Læs mere →
Lægestuderende Lægestuderende

Lægestuderende

Lægestuderende

Der er et hold af lægestuderende. Vores stud. med. medarbejdere varetager blandt andet:

Pasning af telefon inkl. visitation. Bookning af patienttider og receptfornyelse. Svar på normale prøver. Blodprøvetagning. Urinstix og urindyrkning. Kapilærprøve (CRP og Hb), glukose. Strep A (kriterier). EKG.  Øreskyl (Propulse) inkl. otoskopi. Podning fra sår inkl. MRSA. Synstest / Kørekort unge. Tympanometri.

Læs mere →

Ferie og lukkedage

Lægevejen

På Lægevejen tilbyder vi Medicinbestilling og E-konsultation.

RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

Vanedannende medicin

Stærk smertestillende medicin og beroligende/sovemedicin, kræver kontrol og fremmøde i klinikken.

Klinikken følger sundhedsstyrelsens vejledning om udskrivelse af stærk smertestillende eller vanedannende medicin. F.eks. morfin, sovemedicin og beroligende medicin.

Der må kun udskrives mindste pakning eller højst til 1 måneds forbrug, recept udskrivelse kun ved personligt fremmøde.

Nye patienter der anvender disse medicintyper, tilbydes og skal acceptere nedtrapning.

E-KONSULTATION

E-kommunikationen er kun til KORTE BESKEDER og IKKE TIL AKUT SYGDOM.

Vær opmærksom på at der kan gå 3 - 5 hverdage, før du får svar fra lægen, ved kontakt over E-kommunikation.

Information

Styrelsen for Patientsikkerhed og  Familielæge Lindevang har stor fokus på forbruget af afhængighedsskabende medicin. Forbruget af afhængighedsskabende medicin har været stigende i Danmark. Her i klinikken vil være et særligt indsatsområde at sikre et solidt og veltilrettelagt nedtrapnings- eller seponeringsforløb af vores patienter med non-maligne smerter på afhængighedsskabende medicin. Hensigten er, hvor det er muligt, for patienter med non-maligne smerter på kort eller lang sigt udtrapning af patientens brug af afhængighedsskabende medicin.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed må fornyelse af afhængighedsskabende medicin, til patienter med non-maligne smerter, kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Det vil sige ikke over telefonen eller via internettet. Kontakt klinikken telefonisk og bestil en konsultationstid til receptfornyelse, hvis det omhandler afhængighedsskabende medicin. Vær dog selv opmærksom på at have medicin til klinikkens lukkedage.

Afhængighedsskabende lægemidler

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås:

– morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika)

– beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner og stoffer, der virker på benzodiazepinreceptorerne

– lægemidler med centralstimulerende virkning

– visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale

Udtrapning af afhængighedsskabende medicin for patientens egen skyld

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær samt koncentrationsbesvær. De fleste patienter på afhængighedsskabende medicin bemærker ikke, at de er påvirkede af langtidsbrug. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det er tegn på, at patienten er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, uro, svedeture og søvnbesvær. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

På dette link finder du vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9009 af 27. december 2013:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160914

Forstå årsagen til fratagelse af kørekort

Der er risiko for påvirkning af bevidstheden ved brug af stærk smertestillende medicin. Derfor må man ikke køre bil eller lignende ved indtagelse af stærk smertestillende medicin med kort virkningstid. Patienten kan undgå kørselsforbud, hvis der udelukkende indtages præparater med lang virkningstid.

På dette link finder du vejledningen om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017, kapitel 9.

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx

Her er en hjemmeside hvor du kan "slå" op og se hvordan du skal forholde dig når dit barn er "almindeligt" sygt. tryk her https://www.sygeboern.dk/

Overblik over afslutning af vaccinationsprogrammet 2022-2023


INFLUENZA
Børn kan vaccineres mod influenza til og med 18. januar 2023. Det betyder, at børn, der har fået første dosis før 21. december 2022, kan færdigvaccineres. Hvis barnet ikke i forvejen er vaccineret, kan man ikke nå at give to doser i denne sæson, men hvis barnet i sidste sæson blev fuldt vaccineret mod influenza, kan der gives en booster inden 18. januar 2023. Dette skyldes vaccineres holdbarhed. 
Voksne (65+ og risikogrupper) kan vaccineres til og med 15. januar 2023.
Gravide og immundefekte (personer med medfødt eller erhvervet immundefekt) kan vaccineres til og med 1. marts 2023.


COVID-19
Personer i målgruppe for vaccination mod COVID-19 (50+ eller i risikogruppe) kan blive vaccineret til og med 1. marts 2023.

KIGHOSTE
Tilbuddet til gravide i 3 trimester er netop blevet forlænget til d.31.marts 2023. Men det kan blive forlænget igen.  Kighoste er en luftvejsinfektion. Hos spædbørn, som ikke er vaccinerede, kan sygdommen medføre et alvorligt forløb. Derfor er formålet som Sundhedsstyrelsen anbefaler,  at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret.


PNEUMOKOK
Pneumokokprogrammet med PPV23 (Pneumovax®) ophører 15. januar 2023. Der kan stadig gives klausuleret tilskud til konjugeret pneumokokvaccine til personer i risikogrupper, som ikke før har modtaget enten PCV7, PCV13 eller PCV20. Hvis det er tilfældet, skal der til voksne (18+) anvendes PCV20 (Apexxnar®), til børn og unge anvendes PCV13 (Prevenar13®).

Rejsevaccinationer

Ved udlandsrejse skal der helst ske henvendelse til din klinik til en konsultation, to måneder inden afrejse, for råd og vejledning. Ved rejse i udlandet er det vigtigt at vide noget om, hvilke smitsomme sygdomme der findes på rejsemålet, hvordan de smitter og hvordan de forebygges. Det er vigtigt, at du kontakter lægeklinikkens læge i god tid inden afrejse, så der er god tid til en forebyggende samtale og til at give de nødvendige vacciner samt eventuelt ordinere medicin.

Vi kan yde rådgivning ud fra oplysninger om:

– den rejsendes alder

– den rejsendes helbredsforhold

– rejsemål (land/by, hvilken rækkefølge)

– rejsens længde

– rejsemåde (charter, erhvervsrejse, rygsæksrejse mv.)

– rejseadfærd (kontakt til dyr, tæt kontakt til lokalbefolkningen, seksuel kontakt til lokalbefolkningen mv.).

For nogle grupper (fx gravide, børn, ældre, kronisk syge og immunsvækkede) kan der være særlige forhold ved rejse, der kræver en lægelig vurdering.

På dette link finder du Statens Serum Institut rejsevaccinationsguide omkring anbefalinger til de enkelte rejsemål: http://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx

Børnevaccination

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination. På dette link finder du væsentlige oplysninger om det danske børnevaccinationsprogram http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination.aspx

Influenzavaccination

Den 1. oktober træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til personer, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 31. december hver år.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud:

Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

Personer på 65 år eller derover

Førtidspensionister

Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering:

– med kroniske lungesygdomme

– med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

– med diabetes 1 eller 2

– med medfødt eller erhvervet immundefekt

– med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

– med kronisk lever- og nyresvigt

– med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Gravide i 2. og 3. trimester

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog også gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination

Under din graviditet vil vi gerne følge dig tæt.

Som basis skal du til 3 undersøgelser:

1. undersøgelse, uge 6-10, er til blodprøver og udfyldelse af vandrejournal og svangrejournal.

Vi tilstræber at en af os læger følger dig hele vejen gennem din graviditet.

2. undersøgelse, uge 25.

3. undersøgelse, uge 32.

Vi ser dig selvfølgelig løbende ved behov

Sundhedsstyrelsen anbefaler gratis kighostevaccination af gravide i 3. trimester, dvs. fra starten af graviditetsuge 29 til fulder 40 uger.

Henvisninger kræver fremmøde til lægekonsultation og udfærdiges derfor ikke efter anmodning per internet eller telefon. Hvis lægen vurderer det er relevant udfærdiges henvisning til fysioterapeut, psykolog, speciallæge, sygehus etc.

Henvisning sendes elektronisk.

Borger bestiller selv tid ved fysioterapeut, psykolog eller speciallæge. Henvisningen skal tages i brug indenfor 6 måneder.

Hvis du lider af og er i behandling for en kronisk lidelse, for eksempel.

–  forhøjet blodtryk

–  forhøjet kolesterol

–  sukkersyge

–  stofskifte

–  KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)

–  astma

–  knogleskørhed/osteoporose

–  psykisk sygdom

anbefales ofte en kvartårlig kontrol ved sygeplejerske og en årlig kontrol ved læge ofte forudgået af blodprøver, EKG og lungefunktionsundersøgelse.

Kontakt din klinik for bestilling af tid til opfølgning og evt. blodprøver.

Ved absolut akut behov for lægehjælp indtil klokken 12.00 på hverdage
kontaktes en af følgende læger:

Ken Nielsen: 35 37 00 65
Engelke Krabbe: 35 39 58 93
Ninon Møller og Maja Larsen: 78 77 33 30
Lægerne Vesterbrogade 35A: 33 25 13 50
Louise Walter Meirup og Marie Angermann: 35 81 89 09
Berit Engaard Kaae: 36 45 65 00
Claus Rendtorff: 33 24 93 48
samt
Jesper Nielsen: 33 31 13 91

Efter kl. 12.00 kontaktes vagt telefonen på: 70 26 29 22

Efter kl. 16.00 kontaktes Akuttelefonen på 1813.

Priser

Attestpriser

Attest-kode Attest-navn Pris inkl. moms
HIV-antistoffer HIV-antistofattest 1500 kr.
FP200 Blodtryksattest 1000 kr.
FP220 Blodtryks- og lipidattest 1500 kr.
FP300 Begyndelsesattest 1000 kr.
FP350 Statusattest til forsikring 1500 kr.
FP360 Statusattest, nakke og hals 1500 kr.
FP401, I Lægeattest ved nedsat erhvervsevne I 1500 kr.
FP401, II Lægeattest ved nedsat erhvervsevne II 1500 kr.
FP410 Funktionsattest 1000 kr.
FP420 Funktionsattest – bryst, ryg og lænderyg 2500 kr.
FP430 Funktionsattest – skulder, overarm og albue 2500 kr.
FP440 Funktionsattest – underarm og håndled 2500 kr.
FP450 Funktionsattest – fingre 2500 kr.
FP460 Funktionsattest – hofte og lår 2500 kr.
FP470 Funktionsattest – knæ 2500 kr.
FP480 Funktionsattest – fod og underben 2500 kr.
FP490 Funktionsattest – tæer, mellemfod og fodrod 2500 kr.
FP500 Funktionsattest – øje 2000 kr.
FP510 Funktionsattest – hørelse 2000 kr.
Highschool USA-attest 1500 kr.
Mulighedsattest Mulighedserklæring 900 kr.
Varighedsattest Varighedserklæring 900 kr.
Fri-attest/øvrigt attestarbejde Fri-attest/attestarbejde uden for kategori Efter medgået tid, dog minimum 750 kr.
(timetakst 2500 kr.)
Handicapattest Handicapskilt 500 kr.
Kørekortsattest Motorattest 500 kr.
Rejseafbestilling Rejseafbestilling 1000 kr.

 

FP610 Forsikringserklæring – Lægens svar

Kategori A Oplysninger op til tre år forud for anmodningen 678 kr. + moms
Kategori B Oplysninger mellem tre og seks år forud for
anmodningen
992 kr. + moms
Kategori C Oplysninger mere end seks år forud for anmodningen 1252 kr. + moms

Find vej

Familielæge Lindevang

Lindevangs Allé 3, 1. tv 2000 Frederiksberg

Fra hovedindgangen, gå til venstre og benyt enten elevatoren eller trapperne til 1. sal.

Med bil har vi mange parkeringsmuligheder. Der er gratis parkering på Lindevangs Allé 3, ude foran klinikken, via indkørsel fra Finsensvej. Husk at der er ensrettet. Alternativt, er der ligeledes 2 timers gratis parkering ved Diakonissestiftelsens P-plads, på Peter Bangs vej 5B.

Du kan altid tage med bus til stoppestedet Lindevangs Allé (Peter Bangs Vej) via bus 9A. Endvidere kan du komme til klinikken med bus hvert 9. minut fra Valby St., bus 4A, til Peter Bangs Vej (Søndre Fasanvej), gå 350 m og derefter dreje til højre ad Lindevangs Allé 3.

Hvis du kommer med metroen kan du gå fra Fasanvej St., og derefter via Den Grønne Sti direkte til Lindevangs Allé, hvor klinikken befinder sig overfor Akademikertårnet.